המרכז לטיפול

בהפרעות חרדה ולחץ

054-499-9044

Gadot image

ניהול לחצים בארגונים

סביבת עבודה בריאה מתאפיינת ברמת לחצים סבירה שלוקחת בחשבון את יכולותיהם ומשאביהם של העובדים. לעובדים בסביבת העבודה המודרנית פעמים רבות אין שליטה בגורמי הלחץ הרבים ולפיכך ישנה חשיבות רבה ליכולת העובד לנהל בצורה יעילה לחצים אלה. ויסות התגובה ללחץ הינה מיומנות שניתן לרכוש ולשכלל.במרכז גדות אנו משתמשים בטכניקות שנמצאו כיעילות ביותר להקניית יכולות תפקוד מיטבי תחת לחץ, באמצעות שמירה על איזון מנטלי וגופני.

גם עבור האירגון עצמו ישנם יתרונות ניכרים במתן תשומת לב להכשרת העובדים בטכניקות לויסות לחץ.השלכותיו של הלחץ נמצאו כגורמים לאבדן המאסיבי ביותר של ימי עבודה.בנוסף, ניהול לחצים ברמה הארגונית עשוי לשפר את ביצועי האירגון באמצעות שימוש באסטרטגיות ארגוניות שונות המזהות ומפחיתות את מוקדי הלחץ על העובדים.

הדרכים שבהן ארגון עשוי להשתמש בניהול לחצים כוללות הגדרת ציפיות ברורות מהעובד, בניית משרות אשר מאפשרות יותר אוטונומיה ושליטה מוגברת לבעל התפקיד, ויצירת סביבת עבודה הוגנת. הארגון צריך לשקול לאפשר יותר גמישות על ידי עבודה מהבית או מרחוק ומתן חופשות שבתון תקופתיות לצורך ריענון ופריקת מתחים. ארגונים גדולים אף משתמשים בשירותים חיצוניים על מנת לספק לעובד עזרה מקצועית במקרה הצורך.

ברמה הפסיכולוגית יש מקום להקנות לכל עובד כלים שיסייעו לו לווסת את רמות הלחץ שלו. במרכז גדות הצטבר ניסיון רב בהעברת סדנאות לניהול לחצים לארגונים וחברות. לקריאה מורחבת, ראה עמוד - התמודדות עם מצבי לחץ